Lieftink Advies

          Samen Bewuster

 

Projecten

In Deurne heeft de gemeente in haar beleid opgenomen dat alle verlichting in het buitengebied weg moet. Maar wel in samenspraak met inwoners. Hoe ga je daar in de praktijk mee om? Samen met plaatselijk belang/wijkraad bekijken we per gebied wat er mogelijk is. Daarbij wordt ook naar binnen de bebouwde kom gekeken.

In heel veel gemeenten heeft Lieftink Advies een beeldend beleid gemaakt. We kijken samen met inwoners, wijkraden, politie, raad en college wat er gewenst is en mogelijk is.

In Twente hebben we de afgelopen jaren Bewust naar Verlichting gekeken. Kijk maar hier

Veel gemeenten ondersteunen we op het gebied van beleid en participatie.

Samen met Anita Erkelens en Wendy Kuiper (K&E advies) hebben we met 8 Overijsselse gemeenten aan een vriendelijke openbare ruimte voor mensen met dementie gewerkt. Daarvoor hebben we van de provincie Overijssel een subsidie ontvangen. Klik op www.dor-overijssel.nl

Samen met Buro-33 hebben we de gemeente Renkum geholpen om hun areaal te vernieuwen en het slim te maken. Door een investering via een consortium wordt alles vernieuwd en voldoen ze in een jaar aan de doelstelling om in 2030 50% energie te besparen.

In Maasdriel ondersteunen we de afdeling openbare ruimte. Samen bekijken we wat er waar nodig is.

In Doesburg hebben we een speel- en beweegbeleid gemaakt. Natuurlijk digitaal. Hoe zorg je dat je met minimale middelen een optimaal plan maakt?

In Ermelo hebben we een online speeltool ingezet zodat inwoners kunnen laten zien wat ze willen met een speelplek voor de deur.

Ook voor andere elementen in de openbare ruimte hebben we een online participatie tool ontwikkeld. Samen met Noordwijk.